Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động tand tối cao

Xem thêm >>

Thông báo thụ lý vụ án

Xem thêm >>

Thông báo tống đạt

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

14.107

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

3.287

Hình sự

3.729

Dân sự

5.581

Hôn nhân và gia đình

124

Kinh doanh thương mại

89

Hành chính

14

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

1.283

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv