Skip to main content

Tin xét xử

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐẦU NĂM 2021 (07/01/2021)

Thực hiện chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang, chiều ngày 31/12/2020, Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang phối hợp với Tổ giúp việc Đảng bộ, Ban chỉ huy quân sự, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ, Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Chi đoàn, Chi hội Luật gia Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động đầu năm 2021 và tổng kết công tác Đảng bộ, các đoàn thể năm 2020

cdscv