Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 171 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 Lê Minh Hoàng - 1BC - Giết người TAND Tỉnh Kiên Giang 04/01/2021 07:30
2 Tranh chấp QSD đất giữa nguyên đơn Huỳnh Thị Đồng với bị đơn Huỳnh Văn Toàn TAND Tỉnh Kiên Giang 31/12/2020 07:30
3 Tranh chấp hợp đồng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn Lê Minh Hiếu với bị đơn Võ Thị Khôn TAND Tỉnh Kiên Giang 31/12/2020 07:30
4 Tranh chấp hợp đồng thi công giữa nguyên đơn Công ty TNHH Dũng Nhung Phú Quốc với bị đơn Ngô Thị Hạnh TAND Tỉnh Kiên Giang 31/12/2020 07:30
5 Tranh chấp hợp đồng thi công giữa nguyên đơn Công ty TNHH Dũng Nhung Phú Quốc với bị đơn Ngô Thị Hạnh TAND Tỉnh Kiên Giang 31/12/2020 07:30
6 Tranh chấp quyền sử dụng đất và bồi thường thiệt hại giữa nguyên đơn Nguyễn Thị Kim Phượng với bị đơn Nguyễn Đức Cương TAND Tỉnh Kiên Giang 30/12/2020 13:30
7 Tranh chấp quyền sử dụng đất và bồi thường thiệt hại giữa nguyên đơn Nguyễn Thị Kim Phượng với bị đơn Nguyễn Đức Cương TAND Tỉnh Kiên Giang 30/12/2020 13:30
cdscv