Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 211 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn Nguyễn Văn Long với bị đơn Nguyễn Văn Sắc TAND Tỉnh Kiên Giang 28/04/2021 13:30
2 Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn Lê Minh Hiếu với bị đơn Võ Thị Khôn TAND Tỉnh Kiên Giang 28/04/2021 07:30
3 Tranh chấp đòi tài sản giữa nguyên đơn Ky Keak với bị đơn Châu Văn Dương TAND Tỉnh Kiên Giang 28/04/2021 07:30
4 Tranh chấp quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn Nguyễn Thị Nở với bị đơn Huỳnh Khá Vinh TAND Tỉnh Kiên Giang 26/04/2021 07:30
5 Tranh chấp hợp đồng cầm cố quyền sử dụng đất, vay tài sản và góp hụi giữa nguyên đơn Ngô Thanh Đảm với bị đơn Trần Thị Hồng Loan TAND Tỉnh Kiên Giang 20/04/2021 07:30
6 Tranh chấp đòi di sản là quyền sử dụng giữa nguyên đơn Trần Thị Kiều Trinh với bị đơn Hà Văn Phết TAND Tỉnh Kiên Giang 28/01/2021 07:30
7 Tranh chấp QSD đất giữa nguyên đơn Trần Sương Tiên với bị đơn Lê Văn Thậm TAND Tỉnh Kiên Giang 26/01/2021 07:30
cdscv