Skip to main content

Lãnh đạo tòa án huyện

Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Rạch Giá

Image
Huỳnh Tất Ngọc Trân
Năm sinh: 1977
Quê quán: TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên GiangChánh án Tòa án nhân dân huyện Phú Quốc

Image
Trương Quốc Triều
Năm sinh: 1962
Quê quán: huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc LiêuChánh án Tòa án nhân dân huyện Giồng Riềng

Image
Cao Văn Năng
Năm sinh: 1966
Quê quán: huyện Gò Quao, tỉnh Kiên GiangChánh án Tòa án nhân huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang

Image
Nguyễn Thành Đức
Năm sinh: 1965
Quê quán: phường Vĩnh Thanh Vân, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên GiangChánh án Tòa án nhân dân huyện Tân Hiệp

Image
Nguyễn Văn Chiến
Năm sinh: 1970
Quê quán: huyện An Biên, tỉnh Kiên GiangChánh án Tòa án nhân dân huyện Châu Thành

Image
Nguyễn Thanh Phong
Năm sinh: 1969
Quê quán: huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên GiangChánh án Tòa án nhân dân thị xã Hà Tiên

Image
Giang Phước Thành
Năm sinh: 1975
Quê quán: huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên GiangChánh án Tòa án nhân dân huyện Hòn Đất

Image
Lê Quang Tấn
Năm sinh: 1971
Quê quán: huyện An Biên, tỉnh Kiên GiangChánh án Tòa án nhân dân huyện Kiên Lương

Image
Lê Thị Diễm
Năm sinh: 1975
Quê quán: huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc LiêuChánh án Tòa án nhân dân huyện U Minh Thượng

Image
Châu Văn Ẩn
Năm sinh: 1960
Quê quán: huyện Càng Long, tỉnh Bạc LiêuChánh án Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Thuận

Image
Nguyễn Minh Vũ
Năm sinh: 1975
Quê quán: huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên GiangChánh án Tòa án nhân dân huyện An Biên

Image
Trần Thị Chọn
Năm sinh: 1980
Quê quán: huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên GiangChánh án

Image
Lê Chí Công
Năm sinh: 1974
Quê quán: Xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên GiangChánh án Tòa án nhân dân huyện Giang Thành

Image
Mai Hồng Hải
Năm sinh: 1969
Quê quán: huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giangcdscv