Skip to main content
Giới thiệu TAND Tỉnh Kiên Giang

Giới thiệu TAND Tỉnh Kiên Giang

img

GIỚI THIỆU VỀ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Cuối năm 1969, khu ủy khu Tây nam bộ ban hành chỉ thị số 31 về việc thành lập Tòa án, Tỉnh ủy Rạch Giá lúc bấy giờ thành lập Ban Tòa án tỉnh do đ/c Trương Minh Thiết - Tỉnh ủy viên, Phó Ban an ninh tỉnh làm Trưởng ban.

Sau giải phóng 1975, ngày 16/4/1976 Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trương Như Tảng ban hành Nghị định số 07/BTP/NĐ thành lập Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang, bước đầu chỉ có 3 thẩm phán; năm 1977 Tòa án nhân dân tối cao tăng cường thêm 16 cán bộ từ phía Bắc vào, giai đoạn này đội ngũ cán bộ tòa án nhất là thẩm phán cực kỳ khó khăn, vừa thiếu lại vừa yếu, năng lực xét xử chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, chưa được đào tạo cơ bản, hệ thống pháp luật chưa hoàn chỉnh, cơ sở vật chất hầu như không có gì, trong khi đó tình hình an ninh chính trị nổi lên rất phức tạp, các tổ chức phản động nổi dậy chống phá chính quyền cách mạng, trật tự xã hội diễn ra ngày càng nhiều, khó khăn càng khó khăn hơn. Với sự cố gắng vươn lên của Tòa án toàn tỉnh và được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất Tòa án hai cấp tỉnh Kiên Giang từng bước được bổ sung, kiện toàn, biên chế được tăng cường, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Từ khi thành lập Tòa án tỉnh đến nay, các đồng chí giữ cương vị Chánh án Tòa án tỉnh qua các thời kỳ là: đồng chí Hồ Đông Hải (Mười Chức) giai đoạn 1976 - 1985, đồng chí Nguyễn Thành Cho giai đoạn 1985 - 1991, đồng chí Nguyễn Văn Chấp giai đoạn 1991 - 2004, đồng chí Trương Thái Hiền giai đoạn 2004 - 2015 và hiện nay đồng chí Lê Thị Minh Hiếu từ tháng 11/ 2015 cho đến nay. Quá trình phát triển của Tòa án tỉnh nhà, các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ đã có nhiều tâm huyết, đóng góp cho sự nghiệp phát triển của Tòa án toàn tỉnh, phát huy tốt truyền thống đoàn kết, lãnh đạo hoàn thành yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Tòa án trong các giai đoạn của cách mạng; những đồng chí đi sau tiếp tục kế thừa và phát triển những thành quả của các đồng chí đi trước trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Tòa án tỉnh nhà.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị: Trong thời kỳ kháng chiến, Ban Tòa án đã tích cực góp phần vào cuộc đấu tranh chung của quân và dân trong tỉnh nhằm giải phóng tỉnh nhà, thông qua hoạt động xét xử, Tòa án đã xét xử nghiêm minh bọn hoạt động gián điệp, bọn đầu sỏ việt gian phản động, các hành vi chống phá chính quyền nhân dân. Sau ngày miền nam hoàn toàn giải phóng, thông qua công tác xét xử Tòa án đã kịp thời đập tan các tổ chức phản động với âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân như: Tổ chức mặt trận liên tôn, mặt trận liên minh vùng ba phục quốc..., trừng trị nghiêm đối với bọn chủ mưu, cầm đầu. Trong thời kỳ đổi mới, Tòa án hai cấp trong tỉnh đã có nhiều cố gắng vươn lên để bám sát và phục vụ có hiệu quả công cuộc đổi mới do Đảng ta lãnh đạo, tích cực góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Từ năm 1991 đến hết tháng 9/2018 Tòa án toàn tỉnh đã giải quyết trên 182.000 vụ án các loại, đạt tỷ lệ trên 98%. Công tác xét xử đảm bảo kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp nào xột xử oan người khụng cú tội hoặc, bỏ lọt tội phạm, được dư luận quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ. Thông qua công tác xét xử án hình sự đã góp phần tích cực trong công tác giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội. Về án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính: những năm gần đây lượng án thụ lý ngày càng tăng, tính chất ngày càng phức tạp nhất là lĩnh vực khiếu kiện về đất đai, nhà cửa, thừa kế, tài chính ngân hàng, bảo hiểm, hợp đồng dịch vụ, tranh chấp tài sản sau ly hôn có yếu tố nước ngoài…. Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh đã có nhiều cố gắng đưa các vụ kiện ra xét xử kịp thời, đảm bảo được chỉ tiêu, chất lượng, phục vụ tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, được các ngành, các cấp và quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ.

Qua phong trào thi đua yêu nước, Tòa án nhân dân tỉnhKiên Giang đã có nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, cá nhân điển hình, không nhận hối lộ, nhiều tập thể, cá nhân tận tụy với công việc được biểu dương, khen thưởng nhiều hình thức; trong đó Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang được khen thưởng Huân chương lao động hạng I; 02 tập thể được khen thưởng Huân chương lao động hạng II; 04 tập thể, 07 cá nhân được khen thưởng Huân chương lao động hạng III; 07 tập thể, 21 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen... Thành tích trên đã góp phần tô đậm thêm truyền thống thi đua yêu nước của Tòa án tỉnh nhà.

img


cdscv