Skip to main content

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM HÒA GIẢI VIÊN

(23/03/2021 08:21)

Chiều ngày 18/3/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức buổi lễ công bố Quyết định bổ nhiệm 34 Hòa giải viên Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Kiên Giang

Dự buổi lễ có đồng chí Lê Thị Minh Hiếu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng bộ, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang; đồng chí Phùng Thị Ngọc Rạng – Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Kiên Giang, đồng chí Nguyễn Văn Tuốt – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối các cơ quan – doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Trần Văn Khái – Phó Giám đốc phụ trách Sở Tư pháp tỉnh, đồng chí Huỳnh Đông Bắc – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, các đồng chí Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang, các đồng chí là Chánh tòa, Trưởng phòng Tòa án tỉnh, lãnh đạo Tòa án nhân dân cấp huyện và 34 Hòa giải viên Tòa án hai cấp tỉnh Kiên Giang.

Sau nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu đồng chí Võ Minh Triều – Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh công bố Quyết định bổ nhiệm Hòa giải viên Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Kiên Giang của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang; các đồng chí lãnh đạo dự hội nghị đã trao các Quyết định bổ nhiệm 34 Hòa giải viên.

D:\TIN BAN BIEN TAP\18-3-2021\Doc Quyet dinh.jpg

(Hòa giải viên TAND hai cấp tỉnh Kiên Giang nghe đọc Quyết định bổ nhiệm)

Tại buổi lễ, đồng chí Phan Văn Thuấn - Ủy viên ban cán sự, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang, Chủ tịch Hội đồng tư vấn tuyển chọn Hòa giải viên Tòa án hai cấp tỉnh Kiên Giang báo cáo quy trình và kết quả lựa chọn 34/54 hồ sơ bổ nhiệm hòa giải viên Tòa án hai cấp tỉnh Kiên Giang. Theo đó, sau khi Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải viên ngày 16 – 18/12/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã nhận 54 hồ sơ bổ nhiệm hòa giải viên, qua đó Hội đồng tuyển chọn đã thống nhất đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang quyết định bổ nhiệm 34 Hòa giải viên, việc lựa chọn và đề nghị bổ nhiệm được thực hiện đúng theo quy định Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án và các văn bản hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao, 34 đồng chí Hòa giải vên được Bổ nhiệm hôm nay phần lớn có nhiều kinh nghiệm trong hòa giải, xét xử tại Tòa án (08 Hòa giải viên là Luật sư, 24 Hòa giải viên là cán bộ hưu trí, tham gia Hội thẩm nhân dân, 01 Hòa giải viên là trưởng ấp, 01 Hòa giải viên từng làm chấp hành viên có nhiều kinh nghiệp trong công tác hòa giải, đối thoại).

D:\TIN BAN BIEN TAP\18-3-2021\A Thuan 2.jpg

(Đồng chí Phan Văn Thuấn - Ủy viên ban cán sự, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang, Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn Hòa giải viên Tòa án hai cấp tỉnh Kiên Giang

Thay mặt 34 Hòa giải viên Tòa án hai cấp đồng chí Danh Hoàng Duyên - Cán bộ hưu trí, Hội thẩm nhân dân tỉnh phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Ban lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang trong thời gian ngắn, sau tập huấn nghiệp vụ Hòa giải viên ngày 16-18/12/2020 đến nay đã công bố quyết định bổ nhiệm cho chúng tôi. Sau khi nhận Quyết định bổ nhiệm, Hòa giải viên Tòa án hai cấp tỉnh Kiên Giang xin hứa sẽ cố gắng bằng cá tâm huyết với kiến thức đã tích lũy và nghiệp vụ hòa giải, đối thoại đã được tập huấn để thực hiện nhiệm vụ hòa giải, đối thoại đạt hiệu quả cao nhất.

Kết thúc buổi họp mặt, thay mặt Ban lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đồng chí Lê Thị Minh Hiếu nêu thuận lợi, khó khăn đối với các đồng chí Hòa giải viên và đối với Tòa án hai cấp tỉnh Kiên Giang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Hòa giải viên theo Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án và các Thông tư của Tòa án nhân dân tối cao: Thông tư 02/2020/TT-TANDTC quy định chi tiết về trách nhiệm của Tòa án nhân dân trong hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Thông tư 03/2020/TT-TANDTC quy định chi tiết về trình tự nhận, xử lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu tại Tòa án và chỉ định hòa giải viên; Thông tư 04/2020/TT-TANDTC quy định chi tiết quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, xử lý vi phạm; cấp và thu hồi hòa giải viên và Thông tư 92/2020/TT-BTC, ngày 13/11/2020 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

D:\TIN BAN BIEN TAP\18-3-2021\C Duyen.jpg

(Hòa giải viên Danh Hoàng Duyên - Cán bộ hưu trí, Hội thẩm nhân dân tỉnh phát biểu)

Về thuận lợi, 34 đồng chí Hòa giải viên Tòa án hai cấp tỉnh Kiên Giang được lựa chọn thực tế có nhiều kinh nghiệm trong tiếp nhận và giải quyết tranh chấp trong đời sống cộng đồng và khiếu kiện hành chính; nhiều đồng chí là Luật sư đang hành nghề, là Hội thẩm nhân dân đương nhiệm, là lãnh đạo các Tòa, Phòng Tòa án tỉnh và Tòa án nhân dân cấp huyện đã nghỉ hưu nay đảm nhiệm công việc nên việc tiếp cận thủ tục, văn bản hướng dẫn và chất lượng, số lượng, thời gian giải quyết vụ việc hòa giải, đối thoại sẽ đạt hiệu quả cao.

Về khó khăn, tuy phần đông các đồng chí có nhiều kinh nghiệm trong hòa giải, đối thoại, tuy nhiên cũng có nhiều đồng chí chưa tham gia hòa giải, đối thoại các tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình, lao động, kinh doanh thương mại và hành chính nên khi về thực hiện nhiệm vụ tại Tòa án nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh có thể cần thời gian tham khảo các phiên hòa giải của các đồng chí Thẩm phán.

D:\TIN BAN BIEN TAP\18-3-2021\C Hieu.jpg

(Đồng chí Lê Thị Minh Hiếu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng bộ, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ)

Về trang bị, điều kiện làm việc của các Hòa giải viên hiện nay Tòa án hai cấp tỉnh Kiên Giang chưa có phòng, trang thiết bị làm việc cho các đồng chí do Trụ sở Tòa án hai cấp 15/16 Trụ sở chật, hẹp; kinh phí sửa chữa, nâng cấp chưa có. Trong thời gian tới, Ban lãnh đạo Tòa án tỉnh tiếp tục tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chủ trương giao đất cho Tòa án hai cấp tỉnh Kiên Giang xây dựng mới trụ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp tại Tòa án nhân dân sẽ bố trí phòng và trang thiết bị riêng cho các đồng chí. Trước mắt, lãnh đạo Tòa án nhân dân hai cấp cần sắp xếp phòng hòa giải cho các đồng chí Hòa giải viên tham gia hòa giải.

Về kinh phí chi trả thù lao cho các đồng chí, hiện Tòa án nhân dân tối cao chưa cấp cho Tòa án hai cấp tỉnh Kiên Giang, do đó đồng chí gợi mở các đơn vị lấy từ nguồn kinh phí xét xử của các đơn vị để chi trả cho các Hòa giải viên và lập dự toán bổ sung trong thời gian tới.

Về bố trí Thư ký hỗ trợ cho các Hòa giải viên, Do điều kiện thiếu Thư ký do tinh giản biên chế, do đó các Hòa giải viên chủ động thực hiện nhiệm vụ, Chánh án Tòa án nơi có hòa giải viên sắp xếp phân công Thư ký hỗ trợ hòa giải viên thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu đảm bảo thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án được Quốc hội thông qua, có hiệu lực ngày 01/01/2021, Quốc hội, Tòa án và nhân dân kỳ vọng rất cao về hiệu quả công tác của các Hòa giải viên góp phần giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, các tranh chấp về dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và hành chính mới phát sinh trong nhân dân. Trên nguyên tắc tự nguyện, kết quả hòa giải, đối thoại sẽ giảm thiểu chi phí, thời gian của các bên, đồng thời giữ gìn tình đoàn kết, gắn bó, yêu thương, chia sẻ khó khăn, dung hòa lợi ích trong cuộc sống.

Để đáp ứng kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và mong muốn của nhân dân đối với công tác hòa giải, đối thoại tại Tòa án, trọng tâm là hiệu quả công tác của các Hòa giải viên. Đồng chí yêu cầu Tòa án hai cấp trong tỉnh đồng loạt thực hiện từ 01/4/2021, những đơn vị có điều kiện có thể tổ chức, phân công thực hiện sau ngày công bố quyết định ngày 18/3/2021. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ yêu cầu các Hòa giải viên mặc trang phục công sở.

Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình lãnh đạo, tổ chức Hòa giải viên thực hiện đề nghị Chánh án nơi có hòa giải viên kịp thời báo cáo về Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh để tổng hợp báo cáo Ban lãnh đạo Tòa án tỉnh chỉ đạo, thực hiện./.

Nguyễn Quang Quốc – Văn phòng TAND tỉnh Kiên Giang


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 75
cdscv