Skip to main content

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

(13/05/2020 16:02)

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch 192-KH/TU, ngày 25-12-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 119-KH/ĐUK, ngày 07-8-2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sáng ngày 09/5/2020 Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, với 55/56 đảng viên có mặt, vắng 01 đồng chí do học tại Hà Nội

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Tuốt – Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Danh Cảnh – Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan cấp tỉnh. Đại hội bầu ra Đoàn chủ tịch gồm 3 đồng chí để điều hành Đại hội:

1. Đồng chí Lê Thị Minh Hiếu - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2015-2020;

2. Đồng chí: Võ Kế Nghiệp - Ủy viên Ban cán sự, Phó Bí thư Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2015-2020;

3. Đồng chí: Trần Hùng Tâm - Ủy viên Ban cán sự, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

D:\TIN BAN BIEN TAP\DAI HOI DANG BO 2020-2025\Hinh tin\C Hieu 5.jpg

(Đông chí Lê Thị Minh Hiếu – Bí thư Đảng bộ lấy ý kiến biểu quyết nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025)

Theo báo cáo chính trị trình tại Đại hội, nhiệm kỳ 2017 – 2020, Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra, nhiều chỉ tiêu đã vượt so với Nghị quyết, năm 2017 Đảng bộ được khen thưởng trong sạch vững mạnh 5 năm liền, năm 2018 Đảng bộ tiếp tục được công nhận trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ đã lãnh đạ, áp dụng linh hoạt, phù hợp, có hiệu quả các giải pháp tạo sự chuyển biến căn bản trong xét xử, đáp ứng yêu cầu công tác cải cách tư pháp, cải cách thủ tục hành chính tại Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh, trong đó:

Công tác tập huấn, đào tạo đội ngũ Thẩm phán, Thư ký, Hội thẩm làm công tác xét xử, tính đến nay Đảng bộ có 20 Thẩm phán trong đó có 01 Thẩm phán cao cấp, 19 Thẩm phán trung cấp nhiều hơn đầu nhiệm kỳ 08 Thẩm phán trung cấp;

Các vụ án trọng điểm, dư luận xã hội quan tâm được đưa ra xét xử kịp thời, không kết án oan người không có tội, không bỏ lọt tội phạm; chất lượng xét xử ngày được nâng lên (trong nhiệm kỳ án bị hủy 34,5/4.668 vụ, chiếm tỷ lệ 0,7%, dưới mức quy định của Tòa án nhân dân tối cao 1,16%);

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang còn gặp nhiều khó khăn như: việc thực hiện Kế hoạch 458-KH/BCS ngày 26/5/2017 của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao về việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án nhân dân giai đoạn 2017 – 2021, tính đến thời điểm hiện tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Kiên Giang đã thực hiện tin giản biên chế xong (giảm tự nhiên), lực lượng công chức làm công tác tham mưu, Thư ký thiếu so với khối lượng công việc, không được tuyển dụng mới trong khi lượng án phải giải quyết tăng hàng năm (Thụ lý 5.104 vụ, tăng 753 vụ so với nhiệm kỳ XIV), nhất là các tranh chấp dân sự, hành chính liên quan đến đất đai; bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong các vụ án dân sự, hành chính không hợp tác, gây khó khăn trong công tác thu thập chứng cứ của Tòa án; các cơ quan hữu quan chậm trà lời yêu cầu của Tòa án,… từ đó còn có án quá thời gian giải quyết, xét xử theo quy định của pháp luật.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Tuốt - Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan cấp tỉnh thống nhất những thuận lợi, khó khăn của Đảng bộ đã thông qua và lưu ý một số hạn chế như: còn có đảng viên nghiên cứu viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hàng năm chưa sát với nhiệm vụ được giao; mô hình dân vận khéo còn chung chung; còn có đảng viên chưa thể hiện tinh thần trách nhiệm, né tránh nhiệm vụ, có đảng viên bị kỷ luật.

Để Đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ hoàn thiện văn kiện, đưa ra Nghị quyết thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025 đồng chí góp ý định hướng như sau:

Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của Đảng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ xây dựng Nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện đảm bảo phù hợp với quy định của Đảng, của Tòa án nhân dân tối cao, Đảng bộ tỉnh, yêu cầu của địa phương, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của bộ phận, Chi bộ, đảm bảo tính khả thi, thực hiện có hiệu quả.

D:\TIN BAN BIEN TAP\DAI HOI DANG BO 2020-2025\Hinh tin\A Tuot.jpg

(Đồng chí Nguyễn Văn Tuốt – Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh phát biểu tại Đại hội)

Thường xuyên nắm bắt tư tưởng, tình hình đảng viên, công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị để có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề phát sinh;

Tiếp tục nâng cao sức chiến đấu của Đảng bộ, Chi bộ, thường xuyên chăm lo, củng cố các Chi bộ trong sạch, vững mạnh; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, Đảng bộ; tăng cường đấu tranh, tự phê bình và phê bình; chống tư tưởng nể nang, né tránh, ngại va chạm…; phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

Đề nghị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu cao dân chủ, nắm vững tiêu chuẩn cấp ủy viên theo quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Đảng ủy khối và quy chế bầu cử trong Đảng bầu ra những đồng chí xuất sắc, có trách nhiệm cao, đủ phẩm chất năng lực chỉ đạo, lãnh đạo để tham gia vào Ban chấp hành khóa mới, đồng thời lựa chọn những đồng chí đủ tiêu chuẩn, uy tín, có khả năng đóng góp vào thành công của Đại hội Đảng bộ các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngoài ra trong thời gian tới đảng viên, Ban chấp hành Đảng bộ tập trung, nêu cao tinh thần trách nhiệm đóng góp ý kiến văn kiện Đại hội Đảng bộ các cơ quan tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025,tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Lê Thị Minh Hiếu cảm ơn phát biểu của đồng chí Tuốt và gợi ý thảo luận, đưa ra những vấn đề cần biểu quyết để điều chỉnh, bổ sung vào văn kiện Đại hội.

D:\TIN BAN BIEN TAP\DAI HOI DANG BO 2020-2025\Hinh tin\A Trieu.jpg

(Đồng chí Võ Minh Triều – Chánh Văn phòng TAND tỉnh Kiên Giang góp ý văn kiện tại Đại hội)

Đại hội có 5 ý kiến tập trung một số nội dung như: bổ sung, phân tích thêm trong nguyên nhân của hạn chế như: trong thời gian qua các cơ quan hữu quan chậm, chưa trả lời yêu cầu của Tòa án, bổ sung chỉ tiêu tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan đạt chuẩn văn hóa, công tác thi hành án hình sự, cần nêu rõ thiếu bao nhiêu cán bộ, mô hình dân vận được khen thưởng, nhân rộng và một số lổi chính tả trong văn kiện.

Đồng chí Lê Thị Minh Hiếu thay mặt Ban chấp hành khóa XIV đề nghị Đảng viên biểu quyết về số lượng nhân sự, đề cử, ứng cử, danh sách nhân sự Ủy viên Ban chấp hành khóa XV và thông qua quy chế bầu cử, thể lệ bầu cử.

Đại hội Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu ra 10 đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ (khuyết 01 Ủy viên), trong đó đồng chí Lê Thị Minh Hiếu – Chánh án tại cử Bí thư, đ/c Võ Kế Nghiệp – Phó Chánh án tái cử Phó Bí thư, đ/c Trần Hùng Tâm - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra và thi đua khen thưởng tái cử Ủy viên Ban thường vụ và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.

D:\TIN BAN BIEN TAP\DAI HOI DANG BO 2020-2025\Hinh tin\BCH khoa moi.jpg

(Đ/c Nguyễn Văn Tuốt – Phó Bí thư Đảng bộ cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng và chụp hình lưu niệm với BCH Đảng bộ TAND tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2020-2025)

Thay mặt Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang, đồng chí Tuốt tặng hoa cho 03 đồng chí Ủy viên BCH nhiệm kỳ 2015-2020 không tái cử trong nhiệm kỳ 2020-2025.

D:\TIN BAN BIEN TAP\DAI HOI DANG BO 2020-2025\Hinh tin\BCH khong tai cu.jpg

(Đ/c Nguyễn Văn Tuốt – Phó Bí thư Đảng bộ cơ quan cấp tỉnh chụp hình lưu niệm với các đ/c ủy viên BCH Đảng bộ TAND tỉnh Kiên Giang không tái cử nhiệm kỳ 2020-2025)

  Đại hội cũng bầu ra 04 đồng chí di dự đại hội cấp trên gồm 03 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự khuyết gồm: đồng chí Lê Thị Minh Hiếu, đồng chí Võ Kế Nghiệp, đồng chí Trần Hùng Tâm và đồng chí Võ Minh Triều (dự khuyết).

  Ủy ban kiểm tra Đảng ủy gồm 06 đồng chí gồm: đồng chí Trần Hùng Tâm - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra và thi đua khen thưởng làm Chủ nhiệm; đồng chí Võ Minh Triều – Chánh Văn phòng làm Phó Chủ nhiệm; và 04 thành viên là Thẩm phán, Kế toán trưởng sinh hoạt tại Chi bộ Tòa hình sự, Chi bộ Tòa dân sự và Chi bộ Văn phòng - Tổ chức.

D:\TIN BAN BIEN TAP\DAI HOI DANG BO 2020-2025\Hinh tin\UBKT 1.png

(Ủy ban kiểm tra Đảng bộ TAND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2020-2025)

Công tác giãn cách, phòng, chống dịch Covid được Ban tổ chức thực hiện đảm bảo trong suốt thời gian Đại hội.

  Quang Quốc – Chuyên viên VP.TAND tỉnh Kiên Giang


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 79
cdscv