Skip to main content

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN AN MINH THỰC HIỆN CHỈ THỊ VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

(03/04/2020 11:42)

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc’, ngay sau khi nhận được Công văn số 118/TANDTC-VP ngày 31-3-2020 của Tòa án nhân dân Tối cao về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ và sự chỉ đạo của lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh kiên Giang, Tòa án nhân dân huyện An Minh đã họp Ban lãnh đạo đơn vị và lãnh đạo văn phòng để tổ chức thực hiện. Sau khi triển khai các văn bản chỉ đạo, Ban lãnh đạo đơn vị đã trao đổi và thống nhất đề ra một số biện pháp để tổ chức thực hiện tại đơn vị như sau

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN AN MINH THỰC HIỆN CHỈ THỊ VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc’, ngay sau khi nhận được Công văn số 118/TANDTC-VP ngày 31-3-2020 của Tòa án nhân dân Tối cao về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ và sự chỉ đạo của Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân huyện An Minh đã họp Ban lãnh đạo đơn vị và lãnh đạo văn phòng để tổ chức thực hiện. Sau khi triển khai các văn bản chỉ đạo, Ban lãnh đạo đơn vị đã trao đổi và thống nhất đề ra một số biện pháp để tổ chức thực hiện tại đơn vị như sau:

Một là, yêu cầu toàn thể cán bộ công chức, người lao động trong đơn vị nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 113/TANDTC-VP ngày 30-3-2020 và Công văn số 118/TANDTC-VP ngày 31-3-2020 của Tòa án nhân dân Tối cao. Trong đó, chú ý nghiêm chỉnh thực hiện cách ly xã hội kể từ 0 giờ ngày 01-4-2020 đến hết ngày 15-4-2020.

Hai là, kể từ 0 giờ ngày 01-4-2020 đến hết ngày 15-4-2020, cán bộ công chức, người lao động đơn vị sử dụng công nghệ thông tin để làm việc tại nhà.

Ba là, phân công lãnh đạo đơn vị và công chức trực tại cơ quan để xử lý công việc cần thiết theo yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Trong phân công trực luôn đảm bảo có lãnh đạo đơn vị, cán bộ nghiệp vụ và trực bảo vệ. Các đồng chí được phân công trực, nhất là trực bảo vệ, phải thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; trực 24/24 giờ; có vấn đề phát sinh trao đổi, xin ý kiến trực tiếp cán bộ trực nghiệp vụ, lãnh đạo trực qua điện thoại.

Bốn là, đơn vị sử dụng một phòng xử án để làm nơi trực tiếp công dân, giải quyết công việc. Phòng trực được mở cửa cho thông thoáng, bàn ghế của cán bộ trực với ghế của đương sự phải đảm bảo khoảng cách theo khuyến nghị.

Đồng thời, yêu cầu cán bộ đơn vị thường xuyên giữ mối liên hệ, thông tin, báo cáo kịp thời qua Zalo nhóm, điện thoại và các hình thức phù hợp khác.

image

(Ảnh: Cán bộ trực tại cổng cơ quan)

Với tinh thần quyết liệt, nhanh chóng nên Tòa án nhân dân huyện An Minh đã kịp thời triển khai thực hiện chỉ đạo của cấp trên. Qua đó góp phần chung tay thực hiện tốt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19.

CTV: Chí Công – Chánh án TAND huyện An Minh


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 34
cdscv